Persones amb discapacitat

Les Intervencions Assistides amb Gossos són un recurs molt interessant pel col·lectiu de persones amb discapacitat. La presència de l’animal, pot ésser un fil conductor cap a la comunicació amb el terapeuta/ educador. Alguns dels objectius a treballar es relacionen amb la necessitat de sentir-se estimats i desenvolupar un sentit de diligència i competència (sentir-se competent i capacitat). Els gossos poden ajudar a potenciar l’acceptació incondicional, a incrementar el nivell de confiança i a desenvolupar un sentit de responsabilitat amb un mateix i amb els altres. Aquesta relació crea diferents factors de reciprocitat.