Centre Ocupacional Fundació Els Garrofers

La finalitat de la fundació Els Garrofers és la de donar resposta a les necessitats existents i/o futures de les persones amb discapacitats intel•lectual i/o físiques de la comarca del Maresme. Gestiona diferents serveis, entre els quals hi ha un Centre Ocupacional situat a Canet de Mar.

<p>La finalitat de la fundació Els Garrofers és la de donar resposta a les necessitats existents i/o futures de les persones amb discapacitats intel•lectual i/o físiques de la comarca del Maresme. Gestiona diferents serveis, entre els quals hi ha un Centre Ocupacional situat a Canet de Mar.</p>