El gos de teràpia, és una eina al servei del terapeuta, és un estímul que obre un camp molt ampli perquè l’usuari es mostri més obert i motivat i alhora el terapeuta pugui treballar de forma més eficaç, utilitzant el gos conjuntament amb d’altres recursos per dur a terme la seva intervenció. Facilitant així la cooperació i implicació del usuari en el procés terapèutic o educatiu. 

Els gossos que s’utilitzen en les intervencions són escollits a través d’una selecció específica, son sans, segurs i estan entrenats per poder dur a terme aquest tipus d’activitats. Aquests animals han de tenir una correcta socialització, una adequada obediència bàsica, i tenir les màximes habilitats per tal de poder enriquir la planificació de les sessions. Periòdicament es sotmeten a controls veterinaris i a desparasitacions internes i externes, per tal d'obtenir la màxima garantia sanitària. 

Els principals criteris de selecció del gos de teràpia són: la fiabilitat, la possibilitat de preveure, el control de la situació, l’adequació i la capacitat d’inspirar confiança. El gos de teràpia és un animal específicament entrenat per integrar-se dins d’un programa terapèutic o educatiu com una eina al servei del professional. 

El gos esdevé un estímul multi sensorial capaç de captar l'atenció i motivació del pacient o de l'alumne facilitant així la seva cooperació i implicació en el procés terapèutic o educatiu.