Els nostres serveis

Des de CTAC Girona, programem les Intervencions Assistides amb Gossos amb l’objectiu principal, sempre des d’una perspectiva inclusiva i integradora, d’aconseguir una millora de la qualitat de vida de les persones, servint-se d’una eina essencial com és el gos de teràpia. Quan parlem de millorar la qualitat de vida, ens referim a promoure millores en el funcionament físic, social, educatiu, emocional i/o cognitiu de la persona. Tots els nostres programes estan dissenyats, desenvolupats i avaluats per un professional de la salut o de l’educació, existint uns objectius específics i preestablerts a nivell individual o grupal. 

Els beneficis de les Intervencions Assistides amb Gossos són nombrosos, entre els quals destaquem: treballar l'empatia, facilitar un canal de comunicació entre el pacient i el terapeuta, afavorir la socialització amb la resta del grup, estimulació mental i cognitiva, afavorir la concentració, facilitar el contacte físic aportant beneficis fisiològics, etc. 

Intervencions particulars

Sessions on es duen a terme les intervencions assistides amb gossos a nivell particular, treballant amb una gran diversitat de tipologies mitjançant projectes terapèutics individualitzats per a cada usuari. Abans d'iniciar qualsevol teràpia es realitza un estudi de cada cas determinant així els objectius a treballar. Algunes de les tipologies a les quals van adreçades les sessions són: paràlisis cerebral, autisme, síndrome de rett, asperger, trastorn d’hiperactivitat i dèficit d’atenció, depressió, ansietat, fòbies, trastorns de conducta i pluridiscapacitat.

93925-intervencions-particulars.JPG
71706-intervencions-particulars2.JPG
bdb71-Intervencions-particulars3.jpg

Intervencions en entitats externes

Es desenvolupen diferents projectes pensats per treballar en institucions externes, com ara Col·legis d'Educació Especial, Residències i Centres de dia per a gent gran, CAE i Centres de dia per a persones amb discapacitat, Tallers Ocupacionals, etc. Els professionals de CTAC Girona que duen a aquestes intervencions, els dividim en dos grups, formant entre ells un equip interdisciplinari. Per un costat hi han els tècnics en intervencions assistides amb gossos, els quals estan preparats per dur a terme el maneig del gos dins les sessions per col•laborar de forma activa amb el professional. Per altra banda, hi han els experts en intervencions assistides amb gossos, aquests a més de tenir una titulació universitària, ja sigui en el camp de la salut o de l’educació, estan degudament preparats per dissenyar, desenvolupar i avaluar les intervencions, participant com a màxim responsable del programa, tant a nivell terapèutic com educatiu.

b53c2-intervencions-entitats-externes2.JPG
af08c-intervencions-entitats-externes.JPG
2ff46-intervencions-entitats-externes3.JPG

Conferències, xerrades i exhibicions

Diferents entitats ens contracten per transmetre la tasca que duem a terme, aquestes intervencions poden tenir diferents formats. A nivell escolar, visitem les aules per tal de poder explicar als alumnes la feina que duem a terme amb els gossos de teràpia i assistència. Poder donar una visió diferent sobre el valor de l’animal així com tractar la temàtica de la discapacitat per tal de sensibilitzar i conscienciar als nens i nenes d’aquesta realitat. També duem a terme xerrades i conferències sobre les intervencions assistides amb gossos per col·lectius, instituts i universitats. Finalment, duem a terme exhibicions de la tasca que duen a terme els nostres gossos en diferents esdeveniments.

6dfbc-xerrades2.jpg
2bfcd-xerrades.JPG
0d195-xerrades3.jpg

Gos d’assistència per infants amb TEA / Gos de suport

Des de la nostra entitat i en col·laboració amb l’Associació CRIT, participem en l’entrenament i el lliurament de gossos d’assistència per infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). El gos d’assistència per a persones amb autisme està educat i ensinistrat per tenir cura de la integritat física, controlar situacions d'emergència i guiar la persona amb aquesta discapacitat. Aquests s'acoblen als usuaris quan encara són nens, aproximadament entre les edats de 6 a 9 anys.

També promocionem l’entrega del gos de suport, un gos entrenat específicament per a cada persona segons les seves necessitats i capacitats, ja sigui per una persona amb discapacitat, trastorn mental o gent gran. És una tipologia de gos que no entra dins l’estatus de gos d’assistència i per definició tampoc és un gos de teràpia. Davant de cada sol·licitud es fa un estudi per seleccionar el gos i l’entrenament que necessita.

69259-gos-assistencia-i-suport.jpg
b0215-gos-assiste--ncia-i-suport.jpg
e36d9-gos-asssite--ncia-i-suport3.JPG

Col·laboradors