“Les intervencions són més afectives quan la persona vol els estímuls i inicia una activitat per obtenir unes sensacions gratificants”