CEE Font de l’Abella

El Centre d’Educació Especial Font de l’Abella es troba ubicat als afores de la ciutat de Girona. Es tracta d'un escola d'educació especial, assisteixen alumnes de tota la comarca del Gironès i part de les comarques del Baix Empordà i la Selva.


<p>El Centre d’Educació Especial Font de l’Abella es troba ubicat als afores de la ciutat de Girona. Es tracta d'un escola d'educació especial, assisteixen alumnes de tota la comarca del Gironès i part de les comarques del Baix Empordà i la Selva.</p>