CEE Joan Riu

L'Escola d'Educació Especial Joan Riu és un centre educatiu concertat amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Atenen a infants i adolescents amb discapcitat intel·lectual associada a un o més trastorns de diferents tipus: neurològics, motrius, sensorials, de salut o conductuals, d'edats compreses entre els tres i divuit anys. 


<p>L'Escola d'Educació Especial Joan Riu és un centre educatiu concertat amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Atenen a infants i adolescents amb discapcitat intel·lectual associada a un o més trastorns de diferents tipus: neurològics, motrius, sensorials, de salut o conductuals, d'edats compreses entre els tres i divuit anys. </p>