Residència i CAE Fundació Els Garrofers

La finalitat de la fundació Els Garrofers és la de donar resposta a les necessitats existents i/o futures de les persones amb discapacitats intel•lectual i/o físiques de la comarca del Maresme. Hi ha dos serveis diferenciats, el de Llar-Residència i el Servei Residencial.


<p>La finalitat de la fundació Els Garrofers és la de donar resposta a les necessitats existents i/o futures de les persones amb discapacitats intel•lectual i/o físiques de la comarca del Maresme. Hi ha dos serveis diferenciats, el de Llar-Residència i el Servei Residencial.</p>