Centre Ocupacional Santa Cristina

És un servei d’atenció diürna que va adreçat a aquelles persones amb discapacitat que estan en edat laboral i han acabat el període de formació corresponent. El centre facilita als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional, a fi que puguin assolir, dins de les possibilitats de cada un i a través d’un programa individual de rehabilitació, la seva integració social.


<p>És un servei d’atenció diürna que va adreçat a aquelles persones amb discapacitat que estan en edat laboral i han acabat el període de formació corresponent. El centre facilita als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional, a fi que puguin assolir, dins de les possibilitats de cada un i a través d’un programa individual de rehabilitació, la seva integració social.</p>