ASSOCIACIÓ TRAMUNTANETS

L'Associació Tramuntanets és una entitat sense ànim de lucre, creada a principis de l'any 2009. Està formada per famílies d'infants amb discapacitats físiques, psíquiques, intel·lectuals i/o sensorials, tant de Roses com de la comarca de l'Alt Empordà.