Centre Ocupacional Fundació Ramón Noguera

El Grup Fundació Ramon Noguera és una fundació sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel•lectual i de les seves famílies de la comarca del Gironès. El Centre Ocupacional, és un servei de dia de teràpia ocupacional per a persones adultes amb discapacitat intel•lectual. L’objectiu del servei és potenciar i mantenir les capacitats i les habilitats de les persones ateses per tal d’aconseguir una màxima integració social i laboral, i així millorar la seva qualitat de vida.


<p>El Grup Fundació Ramon Noguera és una fundació sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel•lectual i de les seves famílies de la comarca del Gironès. El Centre Ocupacional, és un servei de dia de teràpia ocupacional per a persones adultes amb discapacitat intel•lectual. L’objectiu del servei és potenciar i mantenir les capacitats i les habilitats de les persones ateses per tal d’aconseguir una màxima integració social i laboral, i així millorar la seva qualitat de vida.</p>