Residència de gent gran Sanitas Gerunda

Sanitas Residencial Gerunda, és un centre de titularitat privada. Es tracta d'una residència assistida per a gent gran, afectats la majoria per algun tipus de demència, sobretot Alzheimer.


<p>Sanitas Residencial Gerunda, és un centre de titularitat privada. Es tracta d'una residència assistida per a gent gran, afectats la majoria per algun tipus de demència, sobretot Alzheimer.</p>