Residència de gent gran Puig d'en Roca

La Residència de gent gran de Puig d’en Roca és una entitat d’iniciativa pública. Dona un servei de residència assistida adreçat a persones grans amb dependència o risc social, de caràcter temporal o permanent.


<p>La Residència de gent gran de Puig d’en Roca és una entitat d’iniciativa pública. Dona un servei de residència assistida adreçat a persones grans amb dependència o risc social, de caràcter temporal o permanent.</p>