Residència de gent gran El Vellet

La RGG El Vellet és un centre assistencial per a gent gran.

<p>La RGG El Vellet és un centre assistencial per a gent gran.</p>