Fundació Oscobe

L'objectiu de la Fundació Oscobe és oferir un futur professional a persones amb risc d'exclusió social, per promoure la seva integració social i laboral a través de la formació humana i professional. Realitzem conjuntament un projecte d'IAG per incrementar les competències transversals en interns del centre penitenciari de Girona.