Famílies d’acollida pels futurs gossos d’assistència

El passat 25 de maig del 2012, quatre famílies voluntàries varen iniciar amb nosaltres el projecte d’acollida de gossos d’assistència. Aquestes famílies tindran cura d’aquests gossos, de divendres a diumenge, successivament, fins que els gossos tinguin un any. En aquest procés, elles seran les encarregades d’ajudar-nos en la sociabilització dels cadells. Entre setmana aquests cadells estaran a les nostres instal•lacions sota la supervisió d’un instructor de gossos d’assistència. El grup de cadells està format per quatre llauradors. Dos mascles, Ninu i Nus, i dos femelles, Nit i Nota.


<p>El passat 25 de maig del 2012, quatre famílies voluntàries varen iniciar amb nosaltres el projecte d’acollida de gossos d’assistència. Aquestes famílies tindran cura d’aquests gossos, de divendres a diumenge, successivament, fins que els gossos tinguin un any. En aquest procés, elles seran les encarregades d’ajudar-nos en la sociabilització dels cadells. Entre setmana aquests cadells estaran a les nostres instal•lacions sota la supervisió d’un instructor de gossos d’assistència. El grup de cadells està format per quatre llauradors. Dos mascles, Ninu i Nus, i dos femelles, Nit i Nota.</p>