Escola Vila-roja

El CEIP Vila-roja està ubicat al sector est de la ciutat de Girona, i acull alumnes, a més del barri de Vila-roja, dels barris de Font de la Pólvora i de Mas Ramada.


<p>El CEIP Vila-roja està ubicat al sector est de la ciutat de Girona, i acull alumnes, a més del barri de Vila-roja, dels barris de Font de la Pólvora i de Mas Ramada.</p>