Escola Cassià Costal

L'escola Cassià Costal és un centre d'ensenyament públic de doble línia en què s'imparteix educació infantil i primària.